Accessibilitat

Al festival Enre9 ens esforcem per fer que l’esdeveniment sigui accessible per al màxim nombre de persones possible. Per una banda, vetllant perquè els espectacles que s’hi veuran puguin ser entesos i gaudits per a quealsevol persona, i per altra, treballant en comú amb diferents col·lectius i entitats perquè també formin part de la vida cultural i artística de la ciutat.

Tot i que encara queda molt per fer perquè el festival sigui realment accessible per a tothom, en aquesta segona edició podem oferir les opcions següents:

Vídeo de difusió del festival accessible (dut a terme en diversos idiomes mitjançant l’equip de mediadores interculturals i comunicatives, les quals seran el pont entre el festival i les comunitats i col·lectius de la ciutat.

Accés per a persones amb mobilitat reduïda i seients reservats i preparats. Els espais per a persones amb mobilitat reduïda estaran marcats a terra i ubicats a la primera fila i al centre del públic. A més, comptaran amb una senyalització visible des de l’entrada a l’espai i amb personal de l’organització atent per ajudar a col·locar cadires o per assistir en qualsevol necessitat addicional.*

Possibilitat de llegir el guió de l’espectacle abans de la funció per a persones amb discapacitat auditiva. Ens encarreguem de proporcionar aquesta opció i treballem en col·laboració amb la comunitat sorda per assegurar-nos que sigui ben entesa.

Visita tàctil: Opció de tocar l’escenografia i el vestuari abans de l’espectacle per a persones amb discapacitat visual. Els membres de la companyia poden acompanyar aquesta visita amb una explicació sobre els personatges i lobra. La visita es farà 30-45 minuts abans de l’espectacle.

Accés amb gossos d’assistència.*

Reserva de seients al costat dels passadissos per facilitar la sortida de persones amb necessitats especials.

Equip d’accessibilitat i de mediació comunicativa per a garantir l’accés i la participació en la comunitat sorda i sordcega abans, durant i després del festival amb les adaptacions a la llengua de signes catalana dels espectacles “Sin Ojana” de Chicharrón Circo Flamenco i “Jauja” de Titiriteros de Binéfar, així com dels parlaments, cloenda i punt d’informació a càrrec del CFGS de Mediació Comunicativa de l’INS Ronda.

Presència de mediadors/es interculturals: Amb la voluntat de ser realment un espai artístic per a la confluència de persones i cultures molt diverses, comptarem amb mediadores i mediadors interculturals per fer l’espai accessible i proper a totes les comunitats i col·lectius de la zona 9. (Pregunteu al punt d’informació).

GUIA TEA. Descarregala!

*Cal fer saber amb antelació si es voldrà disposar del servei, contactant amb l’organització a través del e-mail: festivalenrenou@gmail.com