Jo també ho soc

En un indret hi viu un grup d’éssers que són despreciats, ignorats i, fins i tot, humiliats. Aquests lliutaran per la seva llar i descobriran que tothom té un paper important.