Danses Equatorianes: El Sanjuanito
Jardins 1r de Maig
15 minuts
Diumenge 19 · 11:15

Ball tradicional d’Equador, caracteritzat pel seu ritme alegre i enèrgic. Sovint es representa en celebracions i festivitats populars, com les festes de Sant Joan. Són moviments ràpids i coordinats, acompanyats d’una vestimenta colorida i l’ús d’instruments musicals com la guitarra, el violí, la flauta i la percussió.