QUE PETI LA PLAÇA !
60 minuts
1684585800

Que peti la plaça!! Participació total de la totalitat del públic, gresca, molt moviment i qualitat de les seves cançons i danses.

Que peti la plaça!! compta amb temes, escrits i composats pels membres de la companyia, tots ells amb una base musical molt marxosa i amb una gran varietat de ritmes i estils.

Que peti la plaça!! segueix un ritme de videoclip per així captar el públic més juvenil. No hem deixat de banda les qüestions psicomotrius ni de comunicació, treballant totes les parts del cos i jugant amb tots els companys, nens i nenes que hi ha a la plaça, els coneguem o no. Per acabar tampoc oblidem la relació pares-fills provocant insistentment que comparteixin els balls i una bona estona de gresca i música.

Que peti la plaça!!  Amb convidat molt galàctic, i una marxa interminable.