Política de devolucions i dret de desistiment

No es permet la devolució de l’import d’entrades prèviament adquirides. La impossibilitat d’assistir a un esdeveniment o espectacle o la comissió d’un error en realitzar l’adquisició de la/ les entrades no són motius que permetin la seva devolució.

L’usuari no podrà exercir el dret de desistiment ni de resolució, d’acord amb la normativa vigent en matèria de consum i d’ordenació del comerç minorista.

Festival Enre9, davant qualsevol canvi que es produeixi en un esdeveniment, es compromet a:

a) Publicar-ho en el seu web tan aviat tingui coneixement d’aquests, a l’efecte de mantenir degudament informats als usuaris.
b) Enviar un missatge a l’adreça de correu electrònic indicada per l’usuari en el moment de la compra, informant sobre aquests canvis.

Devolucions per canvi o cancel·lació

En cas de cancel·lació, la devolució es podrà efectuar dins del termini de quinze dies des de la data de la comunicació pública de la suspensió de l’esdeveniment. Transcorregut aquest termini, no s’admetrà cap devolució.

Compres realitzades

La devolució de l’import de les entrades s’executarà automàticament a la targeta* des de la qual es va realitzar la compra.

Condicions generals

Una vegada s’ha fet la compra d’una entrada, podrà canviar-se de titular si la persona no pot assistir, abonant una petita taxa per despeses de gestió.
En cas que l’esdeveniment fos ajornat per les causes que fora, les entrades continuarien sent vàlides per a la nova data.

Si el comprador volgués la devolució de la seva entrada per no poder acudir en la següent data, disposarà d’una setmana per a sol·licitar la seva devolució o canviar-la per a un altre esdeveniment.

En cas que per forces majors (recomanacions per part de les institucions, pandèmia, causes meteorològiques extremes, desastres naturals) s’hagués de posposar l’esdeveniment, únicament serà possible el canvi d’entrada per la nova data. Si no pogués assistir en la nova data, el canvi es farà per qualsevol altre esdeveniment d’igual categoria.

Les entrades adquirides el mateix dia de l’esdeveniment en check-in, així com el marxandatge, etc no es poden retornar, però sí que podran utilitzar-se per a un altre esdeveniment.

No es permet la devolució de l’import d’entrades prèviament adquirides. La impossibilitat d’assistir a una actuació o un error en realitzar l’adquisició no seran motius vàlids per a procedir a la devolució.

Tots aquests termes i condicions es regeixen per la legislació espanyola i qualsevol conflicte derivat de qualsevol transacció amb Festival Enre9 estarà subjecte únicament a la jurisdicció dels Tribunals Espanyols. Qualsevol de les clàusules anteriors, que sigui nul·la o fora contrària a la Llei, es tindrà com no posada, restant les altres en vigor i amb plena eficàcia per a les parts.

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, els Jutjats i Tribunals que, si és el cas, coneixeran de l’assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la qual s’atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc del compliment de l’obligació o al del domicili de la part compradora. En el cas que es tracti d’una compravenda realitzada per una empresa, totes dues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Lleida (Espanya).

La devolució no podrà tenir lloc en cap cas si els productes subministrats (marxandatge, vials, vacunes), qualsevol que sigui la seva categoria o tipologia, han estat manifestament objecte d’ús. La devolució o canvi no serà acceptada si s’entén que el producte ha estat utilitzat, estigués espatllat, tacat o incomplet.